Επιχειρήσεις

Παρέχετε στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες δυνατότητα φόρτισης προσαρμοσμένη στην επιχείρησή σας

Ελέγξτε όλους τους σταθμούς φόρτισης από την online πλατφόρμα διαχείρισης

Καταγράψτε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν

Καθορίστε χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας ή τον χρόνο φόρτισης

Εισπράξτε αντίτιμο για το κόστος των φορτίσεων των πελατών σας