Λύσεις φόρτισης για το σπίτι

Κατοικίες

Eλέγξτε τον φορτιστή σας από κινητό ή pc

Επιτρέψτε την χρήση του φορτιστή στα άτομα που επιθυμείτε

Καταγράψτε τις φορτίσεις και την κατανάλωση ενέργειας

Εφαρμόστε έξυπνη φόρτιση ανάλογα με την διαθέσιμη ενέργεια του σπιτιού σας ή συνδυάστε με ΑΠΕ

Αποκτήστε πρόσβαση σε 200.000 σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και εξωτερικό.