Πολύ μικρά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

2 έως 10kVA