Μεσαία συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

200 έως 500 kVA