Τι είναι η DC φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου;

Λέγεται και υπερταχεία φόρτιση (super fast ή και ultra rapid charging) γιατί έχει την δυνατότητα φόρτισης του αυτοκινήτου σε 10-20 λεπτά.

Ο χαρακτηρισμός DC προέρχεται από το γεγονός ότι ο φορτιστής τροφοδοτεί απευθείας με συνεχές (DC) ρεύμα το όχημα. Οι DC σταθμοί συνήθως  παρέχουν πολύ μεγάλη ισχύ φόρτισης και συνεπώς χρειάζεται να υπάρχει η αντίστοιχη δυναμικότητα από την εγκατάσταση τροφοδότησής τους. Ενδεικτική ισχύς dc σταθμών:

– 50   KW

– 100 KW

– 150 KW

– 300 KW