Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φορτίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Απάντηση: Από 10 λεπτά έως 10 ώρες!

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από 2 κυρίως παράγοντες

Α. Την χωρητικότητα της μπαταρία του αυτοκινήτου

Β. Την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του αυτοκινήτου

Γ. Την ισχύ του σταθμού φόρτισης

Αναλύουμε στη συνέχεια το καθένα από αυτά:

A. Γιατί ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την μπαταρία του αυτοκίνητου; Κάθε αυτοκίνητο έχει διαφορετική χωρητικότητα μπαταριών. Σκεφτείτε την χωρητικότητα της μπαταρίας σαν την χωρητικότητα του ρεζερβουάρ βενζίνης. Υπάρχουν αυτοκίνητα με μεγάλο ρεζερβουάρ πχ 70 λίτρα ενώ άλλα έχουν ρεζερβουάρ 35 λίτρων. Όπως είναι προφανές αν τα γεμίζαμε από την ίδια αντλία βενζίνης, για το ρεζερβουάρ 70 λίτρων θα χρειαζόταν διπλάσιος χρόνος φόρτισης από το ρεζερβουάρ των 35 λίτρων.

Ακριβώς το αντίστοιχο συμβαίνει με τις μπαταριών του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μια μπαταρία που μπορεί να αποθηκεύσει 70 KWhs (κιλοβατώρες) χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε σχέση με μια που μπορεί να αποθηκεύσει 35KWhs.
Φυσικά το η μπαταρία 70KWhs εξασφαλίζει διπλάσια χιλιόμετρα αυτονομίας από μια αντίστοιχη με 35KWhs

Β. Γιατί ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του αυτοκινήτου;

Η ισχύς φόρτισης που μπορεί να δεχθεί κάθε αυτοκίνητο διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο. Δηλαδή υπάρχουν αυτοκίνητα που επιτρέπουν την πολύ γρήγορη και μεγάλης ισχύος είσοδο ηλεκτρικής ενέργειας στην μπαταρία ενώ άλλα μοντέλα έχουν περιορισμούς στην ποσότητα ενέργειας που δέχονται.

Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε 2 όμοια αυτοκίνητα τα οποία έχουν μόνο μια διαφορά: Το ένα δέχεται τριφασική φόρτιση ενώ το άλλο όχι. Το όχημα που δέχεται τριφασική φόρτιση μπορεί να φορτίσει έως και 3 φορές πιο γρήγορα από το αντίστοιχο μονοφασικής φόρτισης.
Επίσης υπάρχουν αυτοκίνητα που δέχονται την υπερ-ταχεία DC φόρτιση ενώ άλλα όχι.

Γ. Γιατί ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τον σταθμό φόρτισης;

Ο σταθμός φόρτισης και γενικότερα η κάθε συσκευή φόρτισης αυτοκινήτου δίνει την ηλεκτρική ενέργεια στην μπαταρία. Η ισχύς των σταθμών φόρτισης μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 22kw για τους AC και να φτάνει σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα στους DC σταθμούς. Φυσικά θα πρέπει και η αντίστοιχη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης να έχει την δυνατότητα να δώσει στον σταθμό φόρτισης την ζητούμενη ισχύ. Για παράδειγμα εάν αγοράσουμε έναν τριφασικό σταθμό φόρτισης αλλά τον συνδέσουμε σε μονοφασικό μετρητή ρεύματος δεν πρόκειται ποτέ να δώσει να δώσει τριφασική ενέργεια φόρτισης.

Πρακτικό παράδειγμα υπολογισμού χρόνου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου:

Έστω ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο BMW i3, με μέγεθος μπαταριών 40KWhs, και ικανότητα μονοφασικής, τριφασικής και dc φόρτισης. Θέλουμε να υπολογίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται να το φορτίσουμε σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις α) Στο σπίτι β) Σε ένα σταθμό AC ισχύος 22KW, σε ένα σταθμό DC ισχύος 60 KW.

Στο σπίτι υποθέτουμε μονοφασική φόρτιση 16Α δηλαδή ισχυς 3.7 KW. Συνεπώς για φόρτιση από 0-80% χρειάζονται περίπου 10 ώρες.

Αντίστοιχα αν το ίδιο αυτοκίνητο φορτίσει σε μια τριφασική εγκατάσταση ισχύος 22KW τότε για 0-80% χρειάζονται περίπου 1.5 ώρες

Αν τέλος υποθέσουμε φόρτιση σε σταθμό DC ισχύος 100KW τότε χρειάζονται περίπου 20 λεπτά!

Σημειώστε ότι συνήθως δεν περιμένομε να φτάσει το επίπεδο της μπαταριάς στο 0% οπότε οι παραπάνω χρόνοι μειώνονται σημαντικά, αν πχ φορτίσουμε από το 40% έως το 80%.